OPROEP TOT DE BELGISCHE OVERHEID OM

OPROEP TOT DE BELGISCHE OVERHEID OM 
HET DOLFINARIUM IN BRUGGE TE SLUITEN 
EN OM EEN VOLLEDIG EN DEFINITIEF VERBOD TE VRAGEN OP HET IN GEVANGENSCHAP HOUDEN 
VAN WALVISACHTIGEN
IN EUROPA

België is een klein land maar ligt in het hart van Europa. 
Het is dus de aangewezen natie om een ethische beslissing te nemen en de systematische inbreuk op de wet op het dierenwelzijn te beëindigen door het dolfinarium te sluiten. Ten overstaan van de Belgische wet en de Europese verdragen is de activiteit die daar uitgeoefend wordt overduidelijk illegaal en zou deze al lang verboden moeten zijn.

Sinds de sluiting van de bassins van de Antwerpse zoo in 1998, blijft een laatste ‘marien attractiecircus’ actief in Brugge, op de terreinen van het Boudewijnpark. 

Ontelbare in het wild geboren dolfijnen werden de laatste 30 jaar met geweld uit de zee weggerukt, veroordeeld tot een leven onder de betonnen koepel van dit attractiepark en een dood door wanhoop. Hoeveel reeds ? 
Onmogelijk te zeggen want er werd nooit een officieel overzicht vrijgegeven van het aantal dolfijnen dat aankwam in of vertrok uit dit dodelijk zwembad. En de pers kondigt enkel een geboorte aan, nooit een overlijden.

Nochtans weten wij uit betrouwbare bron dat Allan, vrij geboren in zee
in 1963 en door Harderwijck "verworven" in 1974, in Brugge omgekomen is bij de grote brand van 5 augustus 1988, gestikt onder de brandende balken. 
Kiana, Oshun en Jasperina, zijn drie gezellinnen, stierven samen met hem in dezelfde vreselijke omstandigheden. 

Kim, gevangen in 1988, stierf aan longontsteking in januari 1989. Thea: doodgeboren in 1991. 
Corki, Fernando en Luna en wellicht vele anderen die in deze sinistere gevangenis geboren werden, stierven kort na de geboorte of werden gedeporteerd naar een afgelegen Portugees zwembad, om er rondjes te zwemmen met toeristen of shows op te voeren met Cubaanse soortgenoten.

De laatste slachtoffers waren Skippy, geboren in Brugge in 1990, en
Terry, weggevangen uit de zee. Zij stierven in september 2000: verteerd door schimmels, aangevreten door chloor, uitgeput door het gebrek aan zon en door depressie.

Kijk naar de lijst of dood dolfijnen

Kijk nar de lijst of gevoerd dolfijnen
 

Wellicht zijn 6 Brugse dolfijnen in 2013 nog in leven :
Puck, Tex (died), Linda (transfered to Genova) en Roxanne werden gevangen en naar het Brugse dolfinarium gevoerd in 1988.
Beachie was gevangen in April 1984 and gevoerd naar Brugge in 2009.
De anderen werden er geboren: Yotta, Milo (died), Flo (died), Indy, Mateo (transfered to Genova)  en Ocean.
Een groot Spaans consortium, Aspro Ocio, heeft het oude Brugse bassin en het bijhorende
pretpark gekocht. Vast met de bedoeling om het te moderniseren.

Roofvogels en papegaaien werden al aangevoerd om het publiek te vermaken. 
Ziet u de beloega’s en de orka’s binnenkort al door de hoepels springen? Kunnen we weldra met ze zwemmen in een eng zwemkommetje en een dolfijntherapie volgen zoals in de VS, Japan of Rusland ? Wie weet ?

Het is dus meer dan hoogtijd voor België om, zoals Groot-Brittannië in 1986, deze zinloze, aftandse, wrede en vernietigende praktijken die uit de VS kwamen overgewaaid, te verbannen.

Zinloos – De wetenschappelijke en pedagogische waarde van een dolfinarium is vergelijkbaar met die van een circus, met andere woorden: nul. Sinds de jaren 70 werkt haast geen enkele serieuze universiteit nog met deze attractieparken samen. Ook op vlak van soortenbescherming heeft een dolfinarium geen enkele betekenis, integendeel. De enige doeltreffende manier om hen te observeren, te leren kennen en te beschermen is de dolfijnen opzoeken op zee, bij hen
thuis als het ware. 
En dat doen ernstige wetenschappers vandaag dan ook.

Verouderd – want een dolfinarium toont een kind enkel een vernederde dolfijn die gedegradeerd wordt tot clown en leert het niets over de cultuur, taal, jachttechnieken of sociale leven van deze magnifieke zeezoogdieren.
Er bestaan vandaag genoeg films, foto’s en betaalbare reizen (in het wild levende dolfijnen laten zich haast overal langs de Europese kust bewonderen) zodat we deze ‘watergevangenissen’ beslist niet nodig hebben.

Wreed – want geen enkel kaal bassin kan de oceaan vervangen voor wezens waarvoor open ruimte, duiken in de diepten en een
complex sociaal leven van vitaal belang zijn.

Destructief – voor het milieu. Overal ter wereld doemen nieuwe dolfinaria op die voorzien worden van uit het wild weggevangen jonge vrouwelijke dolfijnen en hun jongen. Deze vangsten, die in alle oceanen plaatsvinden, werken de verdwijning van in het wild levende dolfijnenpopulaties in de hand.

Dat België dergelijk circus tolereert, betekent eigenlijk dat het dergelijke wrede en zinloze praktijken steunt, niet alleen in de rest van Europa maar in de hele wereld.
Door het houden van dolfijnen in gevangenschap buiten de wet te stellen, zou België andere Europese landen aanmoedigen om haar voorbeeld te volgen en laten inzien dat dolfijnen intelligente wezens zijn die gemaakt zijn om in zee te zwemmen, niet in betonnen grafkuilen.
Daarom stellen wij voor dat de Belgische Raad voor Dierenwelzijn : 

* bepaalt op welke manier de sluiting van het Brugs dolfinarium moet gaan plaatsvinden en dit binnen een redelijke tijd;
* het kweekprogramma onmiddellijk doet stopzetten;
* definieert welke maatregelen getroffen moeten worden om de opgesloten dolfijnen op termijn te repatriëren naar de oceaan of om hen tenminste in de toekomst een degelijke opvang te gunnen in een lagune onder de open hemel of in een gesloten baai.

Thanks to Anne (Bite Back) for her new translation 

Zie ook : 

Voor een Belgie zonder dolfinarium

Back to bruges